Často kladené dotazy

Kampaně a jejich výsledky již měříme. Co více nám MarketingIntelligence.io může nabídnout?

Náš systém vám umožní všechny vaše data vyhodnocovat v kontextu celkových výsledků. To vám umožní s daty pracovat napříč platformami (díky přizpůsobitelným atribučním modelům), identifikovat nejvýkonnější kanály a kampaně (např. na základě profitability a customer lifetime value (CLV; celoživotní hodnota zákazníka)), a předpovídat výsledky až 3 měsíce dopředu.


Jaký objem dat je potřeba?

S větším objemem dostupných dat typicky roste přesnost předpovědí. V případě kanálů, které zaznamenají cca 15 000 návštěv (sessions) měsíčně, se běžně pracuje s datovým objemem za poslední 2 roky, ale za předpokladu vysoké návštěvnosti lze pracovat také s nižším objemem dat.


Co když nesbíráme data o webových konverzích?

Náš systém umožňuje objem konverzí simulovat na základě dalších zákaznických interakcí s vaší webovou stránkou, službou nebo mobilní aplikací. Konverze navíc nemusí nutně znamenat pouze vyplnění objednávky nebo vygenerování leadu, protože pro vás mohou být jiné interakce daleko důležitější.


Jak přesné jsou předpovědi od MarketingIntelligence.io ?

U marketingových kanálů, které zaznamenají za poslední rok a půl zhruba 15 000 návštěv (sessions) jsou nepřesnosti minimální. Například v případě predikce celoživotní hodnoty zákazníka (customer lifetime value, CLV) běžně dosahujeme přesnosti až 95%. Naše predikce se navíc neustále zpřesňují.


Jak zajišťujete bezpečnost dat?

Bezpečnost dat je pro nás zásadní. Ty nejkomplexnější kalkulace (například srovnání přesnosti různých modelů) probíhají tedy lokálně. výsledky jsou uloženy na těch nejbezpečnějších platformách na světě jako například Amazon AWS, Google Cloud nebo Snowflake. A abychom maximalizovali bezpečnost bezpečnost během přenosu dat mezi jednotlivými částmi systému, používáme systém Keboola. Veškerá data, která již nejsou potřebná ke kalkulacím následně zcela ničíme.


Jak probíhá spolupráce po zavedení systému?

Jakmile je systém (platforma a další služby) nastaven, navazujeme konzultacemi a tréninkem klienta a klíčových osob. Během prvních měsíců se běžně soustředíme zejména na následující oblasti:

  • Business Analytics (businessová analytika) – výsledkem je segmentace investic na základě seskupení kanálů (channel grouping)
  • Customer Analytics (zákaznická analytika) – výsledkem je přehled klíčových dat a dále plán maximalizace customer lifetime value (CLV, celoživotní hodnota zákazníka) a minimalizace nákladů
  • Predictive Analytics (prediktivní analytika) – výsledkem je získání vhledu do budoucích businessových výsledků

Jaké jsou požadavky na spolupráci?

Spolupráce může být kdykoliv ukončena. Nepožadujeme ani žádnou výpovědní dobu. Až takto jistí jsme si dlouhodobou hodnotou naší nabídky.


S jakými marketingovými kanály dokážete pracovat?

Škála kanálů, se kterými náš systém (platforma, služba) dokáže pracovat jako s kanály je velmi široká. Typicky seskupujeme kanály na základě tří dimenzí (zdroj, médium, kampaň), ale další dimenze mohou být zohledněny také (např. speciální webová stránka (landing page)).


Co když jsou naši zákazníci aktivní na několika zařízeních?

K dispozici máme dva způsoby, jak takovou situaci adresovat. První možností je zamezení duplikaci uživatelů pomocí algoritmů společnosti Google. Druhou možností je vytvoření vlastní, upravitelné a více přesné metody pro de-duplikaci. Druhá možnost však vyžaduje, aby klient měl k dispozici systém, který dokáže párovat specifické zákazníky a unikátní identifikační číslo alespoň v 70% případů.