Měření marketingu 360°

Měření marketingu správně v roce 2024

Marketing je pro mnoho firem jedním z největších výdajů – a rozhodování o rozpočtu na nesprávných nebo zkreslených datech vás může snadno stát miliony. Dodatečné měření toho, co funguje a co ne, je stále těžší – GDPR, CCPA, ePrivacy, iOS 14+, adBlockers, chybějící souhlasy apod.

Podle CMO Survey 2023 “Demonstrace dopadu marketingu na finanční výsledky” je hlavní výzvou pro marketingové leadery.

0 %
CMOs a marketingoví ředitelé považují za obtížné prokázat dopad marketingu na finanční výsledky

Řešením je adaptace systému založeného na 4 komponentech, které fungují dohromady

Pro strategické měření ROI všech kanálů (online i offline) a pro mediální výdaje a optimalizaci rozpočtu.

Pro prokázání inkrementality a kalibraci dalších metod.

Pro podrobné výsledky vybraných digitálních kanálů a denní/týdenní optimalizace.

Sběr a zpracování dat, aby se zajistilo, že modely a testy budou postavena na kvalitních datech. Vizualizace dat.

memstack
Measurement Framework

Marketing Mix Modelling

MMM demo results
MMM demo results

MMM je způsob, jak pomocí statistického modelování měřit dopad marketingových aktivit a dalších faktorů na tržby, počet získaných uživatelů nebo podobné KPI. Tradičně používaný společnostmi z žebříčku Fortune 500 k měření TV, nedávno prošel významnými aktualizacemi – moderní verze MMM jsou “always-on”, automatizované a využívají AI / strojové učení. Zkušený analytik MMM je však ve většině případů pro doplnění automatizace stále nepostradatelný.

Optimalizace ROI & budgetu
 • Optimální rozdělení rozpočtu kanálu. Značky aktivně využívající MMM k optimalizaci výdajů obvykle dosahují dvouciferného zlepšení návratnosti investic.
Online and offline marketing
 • Vyhledávání, display, video, sociální sítě, influenceři, TV, OOH a další. Dopad událostí, externích faktorů a konkurence.
Všechny prodejní kanály
 • Měří dopad marketingu na všechny vaše prodejní kanály – online i offline. Web, aplikace, tržiště, vlastní maloobchodní prodejny, maloobchodní partneři,...
Strategické zaměření
 • Nástroj pro marketingové lídry pro celkové měření výkonu, plánování a rozhodování o rozpočtu.

Attribution model

Attribution in a laptop scren
Attribution in a laptop scren

Atribuční modely jsou důležitým nástrojem v sadě nástrojů pro digitální marketing – jsou doplňkem MMM a experimentů, nikoli jejich náhradou nebo alternativou. Poskytují nezbytnou granularitu a výsledky téměř v reálném čase potřebné pro taktická každodenní rozhodnutí. Moderní přístupy k atribuci zahrnují použití AI / neuronových sítí, regresní atribuce nebo principy teorie her.

Volba modelu & nástroje
 • Výběr správného atribučního modelu a nástroje pro vaši firmu. Má smysl investovat do sofistikované vlastní atribuce nebo vlastně stačí standardní řešení jako GA4 DDA?
Aplikace a konzultace
 • Pomoc s řízením změn a začleněním výsledků do vašich provozních procesů v digitálním marketingu – něco, co se často přehlíží.
Implementace
 • Ať už jde o implementaci nástroje třetí strany nebo vývoj vlastního atribučního modelu pro vaše konkrétní potřeby. Sběr, příprava a zpracování dat.
Validace atribučního modelu
 • Máte již zaveden atribuční model? Nejste si ale jisti, zda a kdy mu můžete věřit a jaké jsou jeho limity?

Tests & Experiments

Experimenty a testy pomáhají měřit „základní pravdu“ – skutečný inkrement mediálních kanálů, konkrétní kampaně nebo propagace nebo jiné změny a zásahy – bezplatné doručení, změna cen, změny distribuce atd.

Používají se jak pro účely inkrementality, tak pro účely optimalizace a jejich výsledky lze použít ke kalibraci MMM i atribučních modelů.

Jsou nepostradatelným (i když často nedostatečně využívaným) nástrojem pro optimalizaci marketingu – firmy pomocí experimentů dosahují efektivnějších reklamních programů (jako ukazuje studie od J.Runge a H.Nair)

Test & Learn programy
 • Společnosti často vědí, že by měly testovat, ale mývají problém s převedením do praxe. Spolehněte se na naše zkušenosti, jak zprovoznit úspěšné programy Test & Learn.
Automatizace
 • Pro organizace, které provádějí desítky nebo stovky testů a hodnocení, má smysl automatizovat velké části procesu – existují způsoby, jak to udělat.
Návrh a vyhodnocení experimentu
 • Výběr správného návrhu experimentu a nástrojů pro vyhodnocení je pro úspěch zásadní. Geo-experimenty, uživatelské testy, syntetické kontrolní skupiny, testy založené na čase...můžeme vás poskytnout support nebo dodat komplexní řešení.
Trenink & konzultace
 • Školení a konzultace pro váš tým.

Data Excellence

Attribution in a laptop scren
Kvalita dat
 • Sběr, čištění a transformace dat, aby se zajistilo, že všechny modely a reporty jsou založeny na spolehlivých a vysoce kvalitních datech.
Marketingová datové strategie
 • Ujistěte se, že sbíráte a zpracováváte data, která jsou důležitá pro vaše podnikání, způsobem, který je plně v souladu. Návrh procesů a systémů k zajištění tohoto výsledku.
Vizualizace dat
 • Lepší rozhodování díky dashboardům a reportům na míru. Improve decision making with dashboards and reports customized to your needs. Jasnost v prezentaci dat a storytellingu.
Datová infrastruktura
 • Navrhování a budování spolehlivé a bezpečné datové infrastruktury. Správa infrastruktury cloudové platformy.

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE -MARKETINGOVÉ MĚŘENÍ 360°

Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme s návrhem termínu pro Vaši konzultaci zdarma.