Buďte včas připraveni na novou generaci měření

Google Analytics 4

Proč řešit přechod na GA4 už teď?

Hlavní benefity Google Analytics 4
v kostce

Současná verze Google (Universal) Analytics přestane zpracovávat nová data k 30. červnu 2023. Abyste nepřišli o kontinuitu sběru dat a možnost meziročního srovnání výkonnosti vašich marketingových kanálů a kampaní, je důležité začít s přechodem na nové Google Analytics 4 co nejdříve. Nová verze Google Analytics je postavena tak, aby lépe odpovídala současným požadavkům na sběr dat o chování uživatelů a jejich využití v marketingu. Co vlastně nová verze nabízí?

Lepší porozumění chování uživatele

Nový datový model zaměřený na uživatelské cesty napříč webem a mobilní aplikací v jednom systému.

Rozšířené měření

Snadné měření vybraných událostí, jako je scrollování na stránce, kliknutí na odchozí odkazy, stahování dokumentů nebo interakce s videem.

Nahrazení ztracených dat způsobených blokací cookies

Pokročilé modelování umělou inteligencí od Googlu vyplní mezery v datech způsobené blokováním a mazáním cookies třetích stran.

Data driven atribuce

Bezplatný data-driven atribuční model umožní vašemu marketingovému týmu lépe optimalizovat investice napříč reklamními kanály.

Export dat zdarma do Google BigQuery

Snadný export surových GA4 dat a jejich možné další využití v podobě zpracování a propojení s externími datovými zdroji.

Pokročilá prediktivní analytika

Jako například prognózy tržeb, odhad pravděpodobnosti nákupu nebo odchodu zákazníka, CLV a další. Tato data můžete následně využít v kampaních v Google Ads.

Prague Days logo
Newsfeed logo black and white
Prague Days logo
Newsfeed logo black and white

Jak přistupujeme k nastavení?

Google Analytics 4
na míru vašemu byznysu

analytics.png

(1)

Audit vašeho současného měření

(2)

Vytvoření plánu měření na základě vašich očekávání a byznysových potřeb

(3)

Implementace nového měřicího kódu

(4)

Konfigurace v Google Tag Manageru

(5)

Vytvoření a nastavení účtu GA4 včetně integrace s Google Ads, Google Big Query atd.

(6)

Sestavení reportů na míru

Proč se obrátit na nás?

Kolik stojí nastavení GA4?

Cenové balíčky

Basic

5 990
 • Nastavení GA4 / GTM
 • Všechny základní události
 • Až 3 vlastní události na míru
 • Rozšířené (enhanced) měření
 • Integrace s Google Ads
 • Integrace s Google Search Console

Standard

12 990
 • Vše z nabídky Basic
 • Až 5 vlastních událostí na míru
 • Audit současného měření
 • Plán měření
 • Integrace s Google Big Query
Oblíbené

Advanced

21 990
 • Vše z nabídky Standard
 • Až 10 vlastních událostí na míru
 • Konzultace technicky náročných úkonů
 • Nastavení měření napříč zařízeními

Hledáte spolupráci na míru nebo správce / auditora vašich analytických nástrojů, jako jsou GA nebo GTM? Ozvěte se nám

FAQ

Mohlo by vás zajímat

Napište nám

Obratem se ozveme a domluvíme se s čím vám můžeme pomoci.

GA4 bez povolených souborů cookies

Prostředí GA4 bylo sestaveno tak, aby umělo přinést podnikatelům co nejlepší měření i v rámci nových webových omezení, kdy stále více uživatelů zakazuje cookies, a tím sběr uživatelských dat.

Hlavní výhody nového přístupu GA4:

Data-Driven Atribuce v GA4

Bezplatný data-driven atribuční model (DDA) je dostupný v GA4 od ledna 2022 pro všechny uživatele –⁠ na rozdíl od původní verze Google (Universal) Analytics, kde byl model DDA dostupný pouze zákazníkům s placenou verzí GA360.

DDA je algoritmický atribuční model, který kvantifikuje hodnotu každého touchpointu v rámci cesty zákazníka (jako je kliknutí na kampaň). 

Výhody DDA modelu v GA4 oproti původním pohledům:

Dostupný DDA model vylučuje téměř všechny přímé návštěvy – neuděluje jim tak podstatnou váhu. Ať už se nám takové nastavení líbí, nebo ne, doporučujeme ho vždy – stejně tak jako jakýkoliv jiný atribuční model – ověřit pomocí marketingových experimentů. 

Export dat zdarma do Google Big Query

Google BigQuery je efektivní a vysoce škálovatelné cloudové datové úložiště optimalizované pro vysoký výkon i v rámci práce s objemnými datovými soubory. Z GA4 můžete exportovat všechna svá data na úrovni událostí do BigQuery a následně zde zpracovávat další analytické nebo data science iniciativy.

Příklady použití mohou být:

Pro tento účel budete potřebovat nastavený a spravovaný účet Google Cloud. S tímto sestavením a následným představení daného rozhraní a celé infrastruktury vám rádi pomůžeme!

Prediktivní analytika GA4

Jedna ze vzrušujících novinek, které GA4 přináší, se nazývá „prediktivní metriky“.

Pomocí nich se můžete dozvědět více o svých zákaznících a jejich nákupním chování. Prediktivní metriky se automaticky přidávají k vašim datům a jsou založeny na odborných znalostech společnosti Google v oblasti strojového učení.

GA4 aktuálně zahrnuje následující prediktivní metriky:

Na základě těchto hodnot můžete vytvořit publikum a využít jej ve svých reklamních kampaních –  například vyloučíte uživatele, kteří mají vysokou pravděpodobnost nákupu, protože můžete předpokládat, že tito uživatelé stejně nakoupí a nemusíte za ně utrácet další budget. Nebo se pokuste získat zpět publikum s vyšší pravděpodobností odchodu pomocí speciální reaktivační kampaně nebo jiné komunikace. Pokud chcete pomoci se sestavením publik, obraťte se na nás!

Cenová nabídka
- GA4 Basic

Napište nám. Obratem se ozveme a domluvíme se na dalších krocích.

Cenová nabídka
- GA4 Standard

Napište nám. Obratem se ozveme a domluvíme se na dalších krocích.

Cenová nabídka
- GA4 Advanced

Napište nám. Obratem se ozveme a domluvíme se na dalších krocích.

Choose the Right Tier for You

PREMIUM

Choose the Right Tier for You

STANDARD

Choose the Right Tier for You

GROWTH

Choose the Right Tier for You

STARTER

Coming Soon

Predictive analytics in GA4

One of the new and exciting features of GA4 is called “predictive metrics” – with these you can learn about your customers and their shopping behavior. These are added automatically to your data and are based on Google’s machine learning expertise.

GA4 currently includes the following predictive metrics:

 • Purchase probability: The probability that a user who was active in the last 28 days will log a specific conversion event within the next 7 days.
 • Churn probability: The probability that a user who was active on your app or site within the last 7 days will not be active within the next 7 days.
 • Predicted revenue: The revenue expected from all purchase conversions within the next 28 days from a user who was active in the last 28 days.

You can create audiences based on these values and leverage them in your advertising campaigns – for example, you could exclude users who have a high purchase probability as you may assume that these users will buy anyways and you don’t have to spend additional marketing dollars on them (test it) or try to win back an audience with higher churn probability with a special campaign or communication.

Data export to BigQuery

Google BigQuery is a cost-effective and highly-scalable cloud data warehouse optimized for high performance on very large data sets. With GA4 you can export all your event-level data to BigQuery for additional analytics or data science initiatives.

Example use cases might be

 • Joining GA4 data with other sources in your company – CRM, customer data, backend sales, and margin data.
 • Using GA4 data for advanced customer analytics for a better understanding of customer lifetime value or churn prediction.
 • Automate reporting in your BI tool.
 • Move the data to your on-premise or cloud data lake and data warehouse.

Example use cases might be

 • Joining GA4 data with other sources in your company – CRM, customer data, backend sales, and margin data.
 • Using GA4 data for advanced customer analytics for a better understanding of customer lifetime value or churn prediction.
 • Automate reporting in your BI tool.
 • Move the data to your on-premise or cloud data lake and data warehouse.

You will need to have a Google Cloud account set up and maintained for this purpose. That is why we are here and can solve all the infrastructure for you and with you!

Free data driven attribution in GA4

Since 1/2022 GA4 has made a data-driven attribution model available to all users – unlike in Universal Analytics where the DDA model was only available to GA360 customers.

DDA is an algorithmic attribution model that quantifies the value of each touchpoint in the user journey (such as campaign click) and it does so by smart modelling behind the scenes without human bias that is always present in rule-based models.

The DDA model in GA4 is also better than the one on GA360 as it takes into account up to 50 touchpoints in the user journey vs. the GA360 only took 4 touchpoints.

It is also possible to set the default attribution model to DDA (or another model) from the old Last Non-Direct Click. And then all your reports and data exported to BigQuery will use the newly selected model as default.

DDA in Google Analytics 4 excludes almost all direct visits from receiving credit – you may or may not like that, but as it’s been always the case with attribution we recommend validating any model using marketing experiments.

World without Cookies and GA4

GA4 is built for a world where more and more users opt out of cookie consent and other methods for data collection.

Google uses machine learning modeling to fill in the data gaps – some of these are already in the current GA4 others will be deployed in the future.

For example, modelling conversions allows GA4 to properly attribute conversions without user identification – this is crucial for optimized advertising campaigns and automated bidding. This covers situations such as some browsers limiting the time window for first-party cookies, conversions for unconsented users, Apple’s App Tracking Transparency (ATT) impacts, cross-device user behaviour, and others.