Mějte přehled o tom jak silní jsou na Googlu vaši konkurenti a ujistěte se, že ze svých klíčových slov dostáváte maximum

SHRNUTÍ: Značky dnes operují v prostředí, ve kterém mohou zákazníci vybírat z široké škály nabídek od různých značek, z nichž každá se snaží získat zákazníky pro sebe. Existuje však způsob, jak být v tomhle před konkurencí napřed. Značky totiž mohou monitorovat svůj podíl z celkové účinnosti (impression share) značkou používaných klíčových slov (keywords) na zákazníky, což značce umožňuje automaticky reagovat na každý krok její konkurence (a nenechat si tak vzít svoji vlastní část). 

Značky dnes využívají nejrůznějších metod k měření dopadu svých marketingových aktivit, jako například měření brand lift či conversion lift, měření zapamatovatelnosti svých reklam nebo měření organického nárůstu návštěvnosti svého webu (traffic). Každá z těchto metod má své výhody, ale jedno mají společné. Všechny tyto metody sice brand managerům umožňují měřit svůj úspěch, ale pouze v kontextu vlastní firmy, nikoliv v kontextu svých konkurentů, což znamená, že tyto měření nelze snadno rovnou přenést do praxe a jednat podle výsledků.

Díky spolupráci s mnohými značkami napříč celým světem jsme zjistili, že běžně značky operují s množstvím klíčových slov, z nichž některá nepřináší mnoho výsledků, ale jiné naopak klientům dodávají kýžené výsledky – říkejme jim třeba šťavnatá klíčová slova – a jsou tedy pro klienty zásadní. Návštěvníci přicházející díky těmto šťavnatým klíčovým slovům totiž mají mimo jiné vyšší konverzní poměr a vedou k delšímu času strávenému na webu klienta. Jednoduše řečeno, šťavnatá klíčová slova přináší klientům lidi, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že se nakonec stanou zákazníky značky.

Představit si to lze například na následující situaci.
Řekněme, že jste jeden z předních prodejců automobilů v zemi. Pravděpodobně tak investujete do televizní a outdoorové reklamy, abyste zvýšili povědomí o své značce a zvýšili zájem o vaše nejnovější nabídky. Tento přístup by byl naprosto správný v době před internetem, jelikož lidé by časem přicházeli rovnou na vaši pobočku. Dnes to však už neplatí, protože podle průzkumu od GE Capital Retail Bank celých 81% zákazníků zkoumá možnosti na internetu dříve než se na prodejnu vydá. Pravděpodobnost, že se tak stane, navíc roste se snižující se frekvencí nákupu produktu. A vzhledem k tomu, že většina lidí si nekupuje auta nijak frekventovaně, rozhodně lze očekávat, že se nejdříve porozhlédnou na internetu než k vám zavítají i když je k tomu třeba inspirovaly billboardy nebo televize. 

Jak můžete vidět na níže, problém je však v tom, že většina lidí nebude na internetu hledat přímo vaši značku. Budou totiž obecně hledat produkty a služby, které nabízí i vaše značka. Schopnost získat zákazníky prostřednictvím vašich šťavnatých klíčových slov je tedy klíčová pro váš business, protože zásadně ovlivňuje, jestli tyto zákazníky získáte nebo ne. 

Zdroj: https://www.chatmeter.com/blog/to-brand-or-not-to-brand-what-is-best-for-your-search-rankings/ 

Aby toho nebylo málo, tak je třeba si také uvědomit, že i vaše konkurence má svá šťavnatá klíčová slova, které se navíc více či méně překrývají s těmi vašimi. Takže v našem hypotetickém příkladu vaše TV reklama sice může například stimulovat urgentnost nabídkou slevy do konce měsíce, ale přesto v 81% případů zákazníci při hledání na internetu narazí na jiné značky, než právě na tu vaši, protože bohužel nebudou hledat zrovna vás. A to je právě ten moment, kdy dochází k překryvu mezi vašimi šťavnatými klíčovými slovy a těmi vašich konkurentů.

Vy jste tím pádem naneštěstí samozřejmě vynaložili velké finance na inspiraci lidí ke koupi nového auta, což ale vedlo k tomu, že tito potenciální zákazníci skončili na stránce vašeho konkurenta, kde si třeba i domluvili testovací jízdu. Proč se to stalo? Vaše konkurence platí za stejná klíčová slova jako jsou ta vaše šťavnatá, a platí za ně více, byť třeba jen o málo. Vyřadit konkurenci z aukce o ty nejšťavnatější klíčová slova sice možné není, ale je možné získat jistotu, že se váš vlastní podíl v tomto prostředí zvyšuje, a to za adekvátní cenu. A už samotné zjištění klíčových dat a informace o vašem podílu pro vás může mít vysokou hodnotu.

Mnoho našich klientů trápil problém, že nelze získat data o investicích konkurentů do aukcí o používaná klíčová slova, a nelze tedy určit, jakou částí tyto klíčová slova pomáhají práve našim dané značce. Takové informace totiž nelze najít ani v prostředí pro správu reklamy a jejího nákupu od Googlu. Značky tak běžně tedy musí jednoduše přihazovat co nejvíce mohou a doufají, že jejich konkurence nebude mít ten stejný nápad. Bohužel, oni ten stejný nápad mít budou. 

Měli jsme toho dost, tak jsme to změnili.

Představte si, že byste měli data která vaši klienti nemají a viděli byste co dělají. Tím pádem byste mohli ihned reagovat, dokonce automatizovaně, a mít tak jistotu, že máte podíl (impression share), jaký potřebujete, a že investujete do skutečně šťavnatých klíčových slov, zatímco vaše konkurence se přebíjí s ostatními v dalších aukcích a ztrácejí své peníze. 

Může to znít jako sen, ale my jsme to zvládli rozlousknout. Za využití našeho partnerství s Googlem a vlastního škálovatelného přístupu k marketingovým APIs Googlu, který naše technologie využívají pro práci s kampaněmi v hodnotě $50,000,000 ročně, jsme vytvořili pro náš nástroj MarketingIntelligence.io speciální komponentu, která dokáže měřit podíl (impression share) webových stránek našich klientů oproti stránkám jejich konkurence ve vztahu ke specifickým klíčovým slovům. To vám umožní zjistit váš podíl (zelená křivka v grafu níže) a porovnat jej s jednotlivými konkurenty (ostatní barvy v grafu), což vám umožní sledovat svůj pokrok a ten svých konkurentů.      

Tato komponenta také měří agresivitu vaší konkurence při přihazování do aukcí o umístění na první stránce výsledků vyhledávání a současně vás informuje, jestli vaše reakce a změny skutečně vedly k vašim cílům.

Aby toho nebylo málo, díky této komponentě vám dokážeme poskytnout také přehled o počtu konkurentů v aukcích o vaše klíčová slova, informovat vás když konkrétní kompetitor začne přihazovat na vaše klíčová slova, a mnohé další.

Pokud chcete zdarma získat analýzu vašeho podílu ve vztahu k vaší konkurenci, neváhejte se nám ozvat. Rádi posuneme hranice marketingu zase o kus dále. 

Related Posts