Optimalizujte marketingový mix

a zlepšete svou návratnost investic

Marketing mix modelling

Co je MMM?

Odhalí skutečný dopad vašich marketingových aktivit

Marketing Mix Modeling (MMM) je technika statistického modelování pro kvantifikaci vztahu mezi investicemi do marketingového kanálu (a objemu zobrazení reklamy daného média –  Imprese, GRP,..) a jejich dopadem na tržby nebo jiné cílové metriky, jako je akvizice uživatelů nebo instalace aplikací.

MMM je řešení pro pro marketingové manažery, CMO a další vedoucí pozice z marketingu se zodpovědností za tržby. Díky němu pochopíte do detailů přínos marketingu a optimalizujete alokaci rozpočtu s cílem výrazně zlepšit svou marketingovou ROI.

Klíčové benefity MMM v kostce

Optimalizace rozpočtu

MMM ukazuje optimální rozložení budgetu

Nezávislost na cookies

Vstupní data pro výpočet zcela nezávislá na cookies

Online i offline kanály

Nejen digital ale i TV, print a další offline kanály

Dlouhodobý efekt

Měří dlouhodobý efekt

Klíčové benefity MMM v kostce

Optimalizace
rozpočtu

MMM ukazuje optimální rozložení budgetu

Nezávislost
na cookies

Vstupní data pro výpočet zcela nezávislá na cookies

Online i offline
kanály

Nejen digital ale i TV, tisk a další offline kanály

Dlouhodobý
efekt

Měří dlouhodobý efekt inzerce

Co MMM řeší

Výzvy v oblasti měření a marketingové efektivnosti nákladů

Jaký objem zisku přinesly jednotlivé (online a offline) mediální kanály?

Jak budou ovlivněny prodeje, pokud ve svém marketingovém plánu provedu „X“ změn?

Jak velký nárůst zisku mi přináší obchodní a propagační aktivity?

Jak mám alokovat marketingový rozpočet napříč všemi kanály tak, aby mi přinesl maximální plnění KPI?

Jaká je optimální investice pro každý marketingový kanál?

Kde nejlépe ponížit investice, pokud je potřeba snížit marketingový rozpočet o „X“ %?

Výzva 1

Chybějící konstruktivní podklady k zodpovězení klíčových marketingových otázek

Navzdory dostatečnému množství reportů a analýz ředitelné a marketingový manažeři nedostávají potřebné odpovědi na klíčové otázky. 

Výzva 1

Chybějící konstruktivní podklady k zodpovězení klíčových marketingových otázek

Navzdory dostatečnému množství reportů a analýz ředitelné a marketingový manažeři nedostávají potřebné odpovědi na klíčové otázky. 

Jaký objem zisku přinesly jednotlivé (online a offline) mediální kanály?

Jak budou ovlivněny prodeje, pokud ve svém marketingovém plánu provedu „X“ změn?

Jak velký nárůst zisku mi přináší obchodní a propagační aktivity?

Jak mám alokovat marketingový rozpočet napříč všemi kanály tak, aby mi přinesl maximální plnění KPI?

Jaká je optimální investice pro každý marketingový kanál?

Kde nejlépe ponížit investice, pokud je potřeba snížit marketingový rozpočet o „X“ %?

Výzva 2

 • Změny ze stran iOS 14
 • Omezení 3rd party cookies 
 • Neustálý přesun zákazníků mezi online a offline prostředím
 • 10 a více zařízení připojených k internetu připadne v průměru na jednu domácnost
 • Stoupající počet marketingových nástrojů, které reportují ve svůj prospěch
 • Pokles možností, jak sledovat chování uživatelů, ztěžuje získávání spolehlivých výsledků z nástrojů multi-touch atribuce

Zjistěte jak vám MMM může pomoct vyřešit tyto otázky

Zjistěte jak vám MMM může pomoct vyřešit tyto otázky​

Příklad vyhodnocení MMM

Identifikujte skryté příležitosti pro růst nebo úsporu nákladů

Optimální vs aktuální level nákladů a návratnosti investic po kanálech

Rozložení tržeb podle mixu jednotlivých kanálů. Vztah mezi náklady po týdnem a generovanými tržbami.

6 pilířů MMM

Automatizované MMM řešení vychází ze základů strojového učení

Optimalizace rozpočtu

Najděte nejlepší rozdělení marketingového rozpočtu mezi všechny kanály, abyste dosáhli co nejvyššího zisku pomocí optimálního rozdělení marketingového rozpočtu mezi všechny kanály.

Jasná doporučení, kde byste měli zvýšit/snížit výdaje a o kolik.

Obvyklá skrytá příležitost je 8–15% úspora nákladů.

Porozumění inkrementu

Identifikujte skutečný inkrementální přínos zisku (či jiných KPI – profitu, instalací aplikací nebo akvizici nových zákazníků…).

Mi.MMM může být kalibrováno za pomoci marketingových testů a experimentů. Díky tomu dojde ke zpřesnění výpočtu MMM, jelikož do modelu budou zahrnuty vybrané body v čase, u kterých byl experimentem potvrzen přínos daného kanálu / marketingové aktivity.

Identifikujte a změřte dlouhodobý účinek budování značky nebo jiných brandových aktivit.

Plánování a modelování scénářů

Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní modelujte různé scénáře „co by se stalo, kdybych změnil investici v kanálu X o Y“.

Vyzkoušejte různá omezení, jako například: „Investice do televize se mohou oproti loňskému roku zvýšit maximálně o 20 %“ a najděte nejlepší rozdělení rozpočtu vzhledem k těmto omezením.

Zahrňte očekávané změny v cenách médií.

Automatická integrace dat

Online mediální data, offline mediální data, externí signály, jako je počasí atd. – to vše lze stahovat automaticky a zapracovat do MMM výpočtu.

Data na úrovni trhu a konkurence.

Kontinuální zpracování

Denně aktualizované výsledky a přehledy modelů máte k dispozici prostřednictvím uživatelského rozhraní a integrace s předními nástroji BI (Tableau, PowerBI, Google Data Studio,…).

Výsledky a signály z Mi.MMM lze integrovat do vašich platforem a nástrojů pro bidding.

Bez cookies a s ochranou osobních údajů

Nejsou potřeba data na úrovni uživatele ani data založená na cookies.

Ochrana soukromí je na prvním místě.

Kolik stojí Mi.MMM?

Cenové nabídky

Jednorázová analýza MMM

31 990
 • Jednorázová MMM analýza
 • Příprava dat a vyhodnocení
 • Komplexní výstup s doporučeními ohledně optimalizace marketingových výdajů
 • Exekutivní shrnutí pro CMO
 • Workshop s našimi konzultanty k diskusi nad výsledky


MMM Basic

6 490 měsíčně
 • Automatizovaný MMM s denní aktualizací
 • Optimalizace rozpočtu
 • Vizualizace v Tableau, PowerBI nebo Google Data Studio
 • Průběžný přehled výpočtů a denní aktualizace výsledků
 • Až 2 souběžné modely
 • Automatizované zpracování dat a příprava
 • Bez dlouhodobého závazku – možnost službu kdykoliv zrušit
 • E-mailová podpora
 • K implementaci není potřeba IT
oblíbené

MMM Enterprise

Cena na míru pro větší detail nás kontaktujte
 • Vše z nabídky MMM Basic
 • Modelování scénářů
 • Neomezené množství modelů
 • Vyhrazený konzultant / analytik
 • Pravidelné výsledky a doporučení pro váš marketingový tým
 • K implementaci není zapotřebí IT
 • Školení interního týmu
 • Enterprise-level SLA