Optimalizujte marketingový mix

a zlepšete svou návratnost investic

Mi. MMM - Marketing Mix Modelling

Co je MMM?

Odhalí skutečný dopad vašich marketingových aktivit

Marketing Mix Modeling (MMM) je nástroj pro měření ROI marketingových kanálů a aktivit. Obsahuje i pochopení saturace každého kanálu a umí optimalizovat marketingovou ROI pomocí lepší alokace vašeho rozpočtu napříč kanály. 

Inzerentům umožňuje porozumět tomu, které aktivity skutečně vedou k lepším obchodním výsledkům a do jaké míry je lze škálovat.

Mi.MMM je automatické cloudové řešení marketingového modelingového mixu.

“Best-in-class Marketing Mix Modeling, driven by advanced machine learning, utilizes fast moving and granular optimizations to improve marketing ROI by 14%-38%.“

Výzkum Meta & Accenture : Growth through Privacy-First Measurement, 2021

Klíčové benefity MMM v kostce

Optimalizace marketingové ROI

MMM ukazuje optimální rozložení budgetu, automaticky plánuje měsíční KPI po kanálech.

Nezávislost na cookies

Ideální řešení pro měření v post-cookie světě. Nejsou zapotřebí žádné soubory cookies ani data na úrovni jednotlivých uživatelů.

Online i offline kanály

Změří najednou nejen digital typu search, display, social, influenceři ale i TV, print a další offline kanály

Dlouhodobý efekt

Doměří dlouhodobý efekt inzerce i několik měsíců po kampani.

Klíčové benefity MMM v kostce

Optimalizace
marketingové ROI

MMM ukazuje optimální rozložení budgetu, automaticky plánuje měsíční KPI po kanálech.

Nezávislost
na cookies

Ideální řešení pro měření v post-cookie světě. Nejsou zapotřebí žádné soubory cookies ani data na úrovni jednotlivých uživatelů.

Online i offline
kanály

Změří najednou nejen digital typu search, display, video, social, influenceři ale i TV, tisk a další offline kanály.

Dlouhodobý
efekt

Měří dlouhodobý efekt inzerce i několik měsíců po kampani.

Reference

MMM řeší klíčové marketingové výzvy

Výzvy v oblasti měření a marketingové efektivnosti nákladů

Jaký objem zisku přinesly jednotlivé (online a offline) mediální kanály?

Jak budou ovlivněny prodeje, pokud ve svém marketingovém plánu provedu „X“ změn?

Jak velký nárůst zisku mi přináší obchodní a propagační aktivity?

Jak mám alokovat marketingový rozpočet napříč všemi kanály tak, aby mi přinesl maximální plnění KPI?

Jaká je optimální investice pro každý marketingový kanál?

Kde nejlépe ponížit investice, pokud je potřeba snížit marketingový rozpočet o „X“ %?

Výzva 1

Chybějící konstruktivní podklady k zodpovězení klíčových marketingových otázek

Navzdory dostatečnému množství reportů a analýz ředitelné a marketingový manažeři nedostávají potřebné odpovědi na klíčové otázky. 

Výzva 1

Chybějící konstruktivní podklady k zodpovězení klíčových marketingových otázek

Navzdory dostatečnému množství reportů a analýz ředitelné a marketingový manažeři nedostávají potřebné odpovědi na klíčové otázky. 

Jaký objem zisku přinesly jednotlivé (online a offline) mediální kanály?

Jak budou ovlivněny prodeje, pokud ve svém marketingovém plánu provedu „X“ změn?

Jak velký nárůst zisku mi přináší obchodní a propagační aktivity?

Jak mám alokovat marketingový rozpočet napříč všemi kanály tak, aby mi přinesl maximální plnění KPI?

Jaká je optimální investice pro každý marketingový kanál?

Kde nejlépe ponížit investice, pokud je potřeba snížit marketingový rozpočet o „X“ %?

Výzva 2

 • Změny ze stran iOS 14
 • Omezení 3rd party cookies 
 • Neustálý přesun zákazníků mezi online a offline prostředím
 • 10 a více zařízení připojených k internetu připadne v průměru na jednu domácnost
 • Stoupající počet marketingových nástrojů, které reportují ve svůj prospěch
 • Pokles možností, jak sledovat chování uživatelů, ztěžuje získávání spolehlivých výsledků z nástrojů multi-touch atribuce

Zjistěte jak vám MMM může pomoct vyřešit tyto otázky

Zjistěte jak vám MMM může pomoct vyřešit tyto otázky​

Příklad vyhodnocení MMM

Identifikujte skryté příležitosti pro růst nebo úsporu nákladů

Optimální vs aktuální level nákladů a návratnosti investic po kanálech

Rozložení tržeb podle mixu jednotlivých kanálů. Vztah mezi náklady po týdnech a generovanými tržbami.

Mi. MMM základní vlastnosti produktu

Automatizované MMM řešení

Optimalizace rozpočtu

Najděte nejlepší rozdělení marketingového rozpočtu mezi všechny kanály, abyste dosáhli co nejvyššího zisku. 

Jasná doporučení, kde byste měli zvýšit/snížit výdaje a o kolik.

Obvyklá skrytá příležitost je 8–15% úspora nákladů.

Využijte tuto funkci k automatickému nastavení měsíčního KPIs pro všechny kanály.

Porozumění inkrementu

Identifikujte skutečný inkrementální přínos zisku (či jiných KPI – profitu, instalací aplikací nebo akvizici nových zákazníků…).

Mi.MMM může být kalibrováno za pomoci marketingových testů a experimentů k dosáhnutí co nejbližší skutečnosti.

Identifikujte a změřte dlouhodobý účinek budování značky nebo jiných brandových aktivit.

Plánování a modelování scénářů

Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní modelujte různé scénáře „co by se stalo, kdybych změnil investici v kanálu X o Y“.

Vyzkoušejte různá omezení, jako například: „Investice do televize se mohou oproti loňskému roku zvýšit maximálně o 20 %“ a najděte nejlepší rozdělení rozpočtu vzhledem k těmto omezením.

Zahrňte očekávané změny v cenách médií.

Automatická integrace dat

Online mediální data, offline mediální data, externí signály, jako je počasí atd. – to vše lze stahovat automaticky a zapracovat do MMM výpočtu.

Data na úrovni trhu a konkurence.

Kontinuální zpracování

Denně nebo týdně aktualizované výsledky a přehledy modelů máte k dispozici prostřednictvím uživatelského rozhraní a integrace s předními nástroji BI (Tableau, PowerBI, Google Data Studio,…).

Výsledky a signály z Mi.MMM lze integrovat do vašich platforem a nástrojů pro bidding.

Bez cookies a s ochranou osobních údajů

Nejsou potřeba data na úrovni uživatele ani data založená na cookies.

Ochrana soukromí je na prvním místě.

Získejte zdarma další podklady o MMM a jeho klíčových funkcích

Získejte zdarma další podklady o MMM a jeho klíčových funkcích

Kolik stojí Mi.MMM?

Cenové nabídky

MMM Basic

Od Kč 9 500 měsíčně
 • Vhodné pro e-commerce firmy používající pouze online marketing
 • Automatizované MMM s denními aktualizacemi dat a modelu
 • Interaktivní Budget optimizer
 • Dashboardy na míru v Tableau, Looker Studiu nebo Power BI
 • Podpora přes e-mail
 • Bez nutnosti IT k implementaci
 • Data onboarding pro 20 nejpoužívanějších digitálních kanálů

MMM Plus

Od Kč 21 500 měsíčně
 • Vhodné pro inzerenty využívající i offline média (TV, OOH,...)
 • Vše z Basic. Plus:
 • Vše z digitálních kanálů včetně custom konektorů
 • Offline média
 • Efekty pricingu a slev modelovány
 • Externí faktory (konkurence, počasí, apod.)
 • Profit vs Sales Growth trade-off modelování
 • Denní model + update výsledků
 • Dedikovaný Customer Success Manager
Oblíbené

MMM One-time

Od Kč 59 000
 • Vhodné pro ad hoc vyhodnocení efektivnosti marketingu
 • Jednorázová MMM analýza za vybrané období
 • Několik scénářů optimalizace rozpočtu
 • Komplexní analýza a doporučení pro váš marketingový tým
 • Workshop s diskuzi nad výsledky
 • Online dashboard s výsledky

MMM Enterprise

Ask for a quote
 • Pro větší týmy s individuálními analytickými potřebami
 • Několik cílových KPIs (tržby, profit, traffic, instalace aplikací,...)
 • Neomezené množství modelů (např. více značek, trhů nebo obchodních KPIs)
 • Další optimalizační úlohy na míru
 • Custom integrace s vašimi interními systémy
 • Dedikovaný konzultant / analytik
 • Enterprise-level SLA