Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Marketing Intelligence s.r.o. stejně jako všichni ostatní zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a obchodních partnerů. Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek a našich zákazníků (dále označovaných jako „subjekty dat“).

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údaje (informace, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci Subjektu dat). Uvádí také možnosti Subjektů dat týkající se jejich práv, jako je přístup k jejich osobním údajům nebo odstranění takových údajů.

 

 1. Osobní údaje, které shromažďujeme

 

Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme údaje na základě jejich aktivity při prohlížení webu po jejich potvrzení souhlasu. Všechny takto shromážděné údaje jsou zpracovávány pouze za účelem analýzy účinnosti naší webové stránky a případných vylepšení, abychom byli schopni poskytovat našim návštěvníkům a zákazníkům lepší služby.

 

Můžeme shromažďovat širší škálu údajů o aktivitě prohlížení našich návštěvníků, abychom mohli získat podrobné statistiky a další informace o preferencích našich návštěvníků za účelem zlepšení našich služeb a lepšího cílení našeho marketingu. Takové údaje jsou však shromažďovány až poté, co k tomu získáme souhlas návštěvníka z cookies, proto je v tomto případě právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas (bod článku 6 odst. 1 GDPR).

 

Naši návštěvníci nás mohou kontaktovat nebo si vyžádat newslettery pomocí formulářů na našich webových stránkách. Údaje poskytnuté v těchto formulářích budou použity pouze k odpovídání nebo zasílání newsletterů. Toto zpracování je založeno na souhlasu subjektu dat (bod an čl. 6 odst. 1 GDPR).

 

Shromažďujeme a zpracováváme také údaje, které nám návštěvníci poskytnou přímo v procesu, kdy se stávají našimi zákazníky. To zahrnuje jméno, telefonní číslo, e-mail a podrobnosti o společnosti. Tento soubor údajů je klíčový proto, abychom uzavřeli smlouvu se zákazníkem, což znamená, že spadá pod bod b článku 6, odstavec 1 GDPR („zpracování smlouvy“).

 

Žádný z výše uvedených osobních údajů není citlivý (zvláštní kategorie osobních údajů).

 

Data jsou uložena bezpečně, tj. za firewally a případně šifrována. Přijali jsme několik organizačních a technických opatření, abychom zajistili, že data budou bezpečně uložena.

 

 1. Zpřístupnění osobních údajů

 

Pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mohou být osobní údaje v případě potřeby zpřístupněny úřadům, jiným společnostem v rámci stejné skupiny společností jako my, společnostem, se kterými skupina spolupracuje, a dalším třetím stranám. Příkladem takového zveřejnění je prozrazení e-mailu zákazníka Facebooku, v případě přihlášení přes managera ve správě Marketing Intelligence s.r.o. (protože možná budeme muset propojit účty s Facebookovým účtem zákazníka s cílem zpracování smluvených služeb).

 

Osobní údaje mohou být přenášeny mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor („EU/EHP“), mimo jiné včetně Spojených států amerických, Číny, Austrálie, Singapuru a Argentiny, jakož i dalších lokalit a jurisdikcí, ve kterých provozujeme naše podnikání. Takovéto přenosy mimo EU/EHP jsou prováděny za podmínek odpovídajících záruk, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté nebo jinak schválené Komisí EU v souladu s GDPR.

 

 1. Doba uchování

 

Snažíme se uchovávat údaje subjektů údajů pouze po dobu, po kterou je potřebujeme. Pokud se zákazník rozhodne s námi ukončit spolupráci, budeme osobní údaje zákazníka uchovávat v aplikaci pouze po dobu 2 měsíců. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, můžeme údaje zpracovávat do odvolání souhlasu.

 

 1. Práva subjektů dat

 

Subjekt dat má právo od nás požadovat:

 

přístup k osobním údajům Subjektu dat a jejich opravu nebo vymazání

pro omezení zpracování týkající se Subjektu dat nebo vznést námitku proti zpracování

za určitých předpokladů přijímat osobní údaje dat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předávat tyto údaje jinému správci

 

Subjekt dat může uplatnit výše uvedená práva kontaktováním naší podpory nebo klientských partnerů. Oprávněným požadavkům subjektů dat se budeme snažit vyhovět co nejrychleji.

 

 1. Kontaktní informace

 

Správce údajů: Marketing Intelligence s.r.o. (IČO 09546529)

 

Veškeré kontakty a dotazy související s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zasílejte na adresu info@marketingintelligence.io.

 

Choose the Right Tier for You

PREMIUM

Choose the Right Tier for You

STANDARD

Choose the Right Tier for You

GROWTH

Choose the Right Tier for You

STARTER

Coming Soon

Predictive analytics in GA4

One of the new and exciting features of GA4 is called “predictive metrics” – with these you can learn about your customers and their shopping behavior. These are added automatically to your data and are based on Google’s machine learning expertise.

GA4 currently includes the following predictive metrics:

 • Purchase probability: The probability that a user who was active in the last 28 days will log a specific conversion event within the next 7 days.
 • Churn probability: The probability that a user who was active on your app or site within the last 7 days will not be active within the next 7 days.
 • Predicted revenue: The revenue expected from all purchase conversions within the next 28 days from a user who was active in the last 28 days.

You can create audiences based on these values and leverage them in your advertising campaigns – for example, you could exclude users who have a high purchase probability as you may assume that these users will buy anyways and you don’t have to spend additional marketing dollars on them (test it) or try to win back an audience with higher churn probability with a special campaign or communication.

Data export to BigQuery

Google BigQuery is a cost-effective and highly-scalable cloud data warehouse optimized for high performance on very large data sets. With GA4 you can export all your event-level data to BigQuery for additional analytics or data science initiatives.

Example use cases might be

 • Joining GA4 data with other sources in your company – CRM, customer data, backend sales, and margin data.
 • Using GA4 data for advanced customer analytics for a better understanding of customer lifetime value or churn prediction.
 • Automate reporting in your BI tool.
 • Move the data to your on-premise or cloud data lake and data warehouse.

Example use cases might be

 • Joining GA4 data with other sources in your company – CRM, customer data, backend sales, and margin data.
 • Using GA4 data for advanced customer analytics for a better understanding of customer lifetime value or churn prediction.
 • Automate reporting in your BI tool.
 • Move the data to your on-premise or cloud data lake and data warehouse.

You will need to have a Google Cloud account set up and maintained for this purpose. That is why we are here and can solve all the infrastructure for you and with you!

Free data driven attribution in GA4

Since 1/2022 GA4 has made a data-driven attribution model available to all users – unlike in Universal Analytics where the DDA model was only available to GA360 customers.

DDA is an algorithmic attribution model that quantifies the value of each touchpoint in the user journey (such as campaign click) and it does so by smart modelling behind the scenes without human bias that is always present in rule-based models.

The DDA model in GA4 is also better than the one on GA360 as it takes into account up to 50 touchpoints in the user journey vs. the GA360 only took 4 touchpoints.

It is also possible to set the default attribution model to DDA (or another model) from the old Last Non-Direct Click. And then all your reports and data exported to BigQuery will use the newly selected model as default.

DDA in Google Analytics 4 excludes almost all direct visits from receiving credit – you may or may not like that, but as it’s been always the case with attribution we recommend validating any model using marketing experiments.

World without Cookies and GA4

GA4 is built for a world where more and more users opt out of cookie consent and other methods for data collection.

Google uses machine learning modeling to fill in the data gaps – some of these are already in the current GA4 others will be deployed in the future.

For example, modelling conversions allows GA4 to properly attribute conversions without user identification – this is crucial for optimized advertising campaigns and automated bidding. This covers situations such as some browsers limiting the time window for first-party cookies, conversions for unconsented users, Apple’s App Tracking Transparency (ATT) impacts, cross-device user behaviour, and others.