Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Marketing Intelligence s.r.o. stejně jako všichni ostatní zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a obchodních partnerů. Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek a našich zákazníků (dále označovaných jako „subjekty dat“).

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údaje (informace, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci Subjektu dat). Uvádí také možnosti Subjektů dat týkající se jejich práv, jako je přístup k jejich osobním údajům nebo odstranění takových údajů.

 

  1. Osobní údaje, které shromažďujeme

 

Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme údaje na základě jejich aktivity při prohlížení webu po jejich potvrzení souhlasu. Všechny takto shromážděné údaje jsou zpracovávány pouze za účelem analýzy účinnosti naší webové stránky a případných vylepšení, abychom byli schopni poskytovat našim návštěvníkům a zákazníkům lepší služby.

 

Můžeme shromažďovat širší škálu údajů o aktivitě prohlížení našich návštěvníků, abychom mohli získat podrobné statistiky a další informace o preferencích našich návštěvníků za účelem zlepšení našich služeb a lepšího cílení našeho marketingu. Takové údaje jsou však shromažďovány až poté, co k tomu získáme souhlas návštěvníka z cookies, proto je v tomto případě právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas (bod článku 6 odst. 1 GDPR).

 

Naši návštěvníci nás mohou kontaktovat nebo si vyžádat newslettery pomocí formulářů na našich webových stránkách. Údaje poskytnuté v těchto formulářích budou použity pouze k odpovídání nebo zasílání newsletterů. Toto zpracování je založeno na souhlasu subjektu dat (bod an čl. 6 odst. 1 GDPR).

 

Shromažďujeme a zpracováváme také údaje, které nám návštěvníci poskytnou přímo v procesu, kdy se stávají našimi zákazníky. To zahrnuje jméno, telefonní číslo, e-mail a podrobnosti o společnosti. Tento soubor údajů je klíčový proto, abychom uzavřeli smlouvu se zákazníkem, což znamená, že spadá pod bod b článku 6, odstavec 1 GDPR („zpracování smlouvy“).

 

Žádný z výše uvedených osobních údajů není citlivý (zvláštní kategorie osobních údajů).

 

Data jsou uložena bezpečně, tj. za firewally a případně šifrována. Přijali jsme několik organizačních a technických opatření, abychom zajistili, že data budou bezpečně uložena.

 

  1. Zpřístupnění osobních údajů

 

Pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mohou být osobní údaje v případě potřeby zpřístupněny úřadům, jiným společnostem v rámci stejné skupiny společností jako my, společnostem, se kterými skupina spolupracuje, a dalším třetím stranám. Příkladem takového zveřejnění je prozrazení e-mailu zákazníka Facebooku, v případě přihlášení přes managera ve správě Marketing Intelligence s.r.o. (protože možná budeme muset propojit účty s Facebookovým účtem zákazníka s cílem zpracování smluvených služeb).

 

Osobní údaje mohou být přenášeny mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor („EU/EHP“), mimo jiné včetně Spojených států amerických, Číny, Austrálie, Singapuru a Argentiny, jakož i dalších lokalit a jurisdikcí, ve kterých provozujeme naše podnikání. Takovéto přenosy mimo EU/EHP jsou prováděny za podmínek odpovídajících záruk, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté nebo jinak schválené Komisí EU v souladu s GDPR.

 

  1. Doba uchování

 

Snažíme se uchovávat údaje subjektů údajů pouze po dobu, po kterou je potřebujeme. Pokud se zákazník rozhodne s námi ukončit spolupráci, budeme osobní údaje zákazníka uchovávat v aplikaci pouze po dobu 2 měsíců. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, můžeme údaje zpracovávat do odvolání souhlasu.

 

  1. Práva subjektů dat

 

Subjekt dat má právo od nás požadovat:

 

přístup k osobním údajům Subjektu dat a jejich opravu nebo vymazání

pro omezení zpracování týkající se Subjektu dat nebo vznést námitku proti zpracování

za určitých předpokladů přijímat osobní údaje dat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předávat tyto údaje jinému správci

 

Subjekt dat může uplatnit výše uvedená práva kontaktováním naší podpory nebo klientských partnerů. Oprávněným požadavkům subjektů dat se budeme snažit vyhovět co nejrychleji.

 

  1. Kontaktní informace

 

Správce údajů: Marketing Intelligence s.r.o. (IČO 09546529)

 

Veškeré kontakty a dotazy související s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zasílejte na adresu info@marketingintelligence.io.