Svatý grál marketingové analytiky: Inkrementalita, atribuce a MMM

Jak zjistit skutečný dopad marketingových aktivit? A je to vůbec možné? Kroutí se vám hlava v nepřeberné změti KPIs, metrik, kanálů a cílů? Vydejte se s námi na cestu za hledáním pravdy – s pokorou, nadhledem a s využitím statistiky a nejnovějšího know-how.

Na workshopu se naučíte, jak přemýšlet komplexně nad vyhodnocováním efektivity marketingových rozpočtů. Dozvíte se o pokročilých metodách pro vyhodnocení brandových i performance aktivit – jak fungují, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, a co obnáší implementovat je ve vaší firmě a řídit podle nich investice do reklamy.

Lektoři

Kdo vás workshopem provede?

Jaroslav Slavičínský

Head of Digital Marketing | Seznam.cz

Marek Kobulský

CTO | Marketing Intelligence.io

Obsah workshopu

Proč jít na školení?

1. Vyhodnocování kampaní

 • Jak se typicky přemýšlí nad vyhodnocováním a nad rozdělováním rozpočtů.
 • Úvod do problematiky, vyhodnocování, iluze přesnosti v digitálním marketingu.
 • Operativní a strategické úrovně vyhodnocení marketingových aktivit.

2. Atribuční modelování

 • Co je atribuční modelování a proč je to důležité.
 • Typy jednotlivých atribučních modelů.
 • Atribuce v reklamních systémech a v GA4.
 • Nedostatky atribučních modelů a jak s nimi pracovat.

3. Marketing Mix Modelling

 • Co to je MMM a jaké řeší otázky, jak v principu funguje.
 • Co je to baseline, interní a externí vlivy na tržby.
 • Dekompozice tržeb do jednotlivých vlivů.
 • Jaký vliv má sezonalita, dny v týdnu, počasí apod.
 • Jaká vstupní data potřebuji pro výpočet MMM.
 • Jak udělat channel grouping, proč je to důležité a na co si dát pozor.
 • Jak do MMM zahrnout neplacené kanály a vnější vlivy.
 • Saturační křivky – nasycení kanálů dle výše spendů.
 • Adstock – jak dlouho vydrží efekt reklamy.
 • Řízení ROI podle výstupů MMM.
 • Jak validovat a kalibrovat výsledky modelu .
 • Ukázky a case studies.
 • Ukázka interaktivní aplikace MMM pro správu rozpočtů.

4. Inkrementalita

 • Inkrementální princip přínosu mkt. kampaní.
 • O inkrementální analýza kauzálního dopadu – jak funguje (prediktory).
 • Metodologie (na co si dát pozor), jak pracovat s pravděpodobností efektu, jak kauzální analýzu aplikovat ve firmě (spolupráce týmů).
 • Ukázky a case studies

5. Řízené experimenty

 • Typy experimentů.
 • Jak nastavit a vyhodnotit experiment.
 • Ukázky experimentů a case studies.

6. Brandové kampaně

 • Jak vyhodnotit offline kampaň.
 • Jak vyhodnotit brandovou kampaň.
 • Brand tracking a soft metriky z výzkumů.
 • Vliv konkrétní kreativní exekuce, změna kreativ v čase.
 • Reach a frekvence.
 • Share of search.

7. Jak všechny metody kombinovat

 • Ukázka case studies.
 • Shrnutí a doporučení.
 • Diskuze a konzultace.

8. Otázky a odpovědi

 • Diskuze
Pricing

Termíny a cena

28.05.2024

Čas: 13:00 - 17:00
Místo: Lidická 6, Praha 5
4 900 Kč bez DPH
 •  
Již proběhlo

Další termíny

Září 2024
4 900 Kč bez DPH
 •  
Přípravujeme

28.05.2024

Čas: 13:00 - 17:00
Místo: Lidická 6, Praha 5
4 900 Kč bez DPH
 •  
Již proběhlo

28.05.2024

Čas: 13:00 - 17:00
Místo: Lidická 6, Praha 5
4 900 Kč bez DPH
 •  

Další termíny

Září 2024
4 900 Kč bez DPH
 •  
Přípravujeme

Zájem o workshop

Termín: 28.05.2024

Zájem o workshop

Zanechte nám kontakt. Jakmile budou vypsány termíny, ozveme se Vám.